شکست رکورد خرید گندم

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به خرید ۱۰.۷ میلیون تن گندم گفت: احتمالاَ رکورد تاریخ خرید گندم کشور در سالجاری با خرید تضمینی بیش از ۱۱ میلیون تن شکسته می‌شود....