با وجود کاهش قیمت‌های جهانی چرا روغن نباتی ارزان نمی‌شود؟...

علیرغم اینکه ۹۰ درصد روغن خام که برای تولید روغن نباتی وارداتی است و طی چهار سال گذشته قیمت روغن خام مشمول کاهش ۳۲ درصدی در بازارهای جهانی شده است، در بازار داخل قیمت روغن نباتی نه تنها هیچ کاهشی ندا...