فرار از پاسخگویی با سیاسی کردن فیش های حقوقی...

نیمه اردیبهشت ماه امسال بود که انتشار تصویر فیش‌های حقوقی چندده میلیونی معاونان بیمه مرکزی، از سلسله پرداخت‌های نامتعارف در دولت پرده برداشت. بر اساس فیش‌های حقوقی تنها ۳ مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میل...