روابط عمومی وزارت نفت حرف‌های زنگنه را دشمن شادکن اعلام کرد...

در حالی روابط عمومی وزارت نفت خبرهای تسنیم از ماجرای آتش سوزی پتروشیمی بوعلی را "ریختن آب به آسیاب دشمن" و موجب "شادی دشمنان" قلمداد کرده که خبرها و تیترهای تسنیم از زبان زنگنه وزیر نفت منتشر و مشابه...