عمان جایگزین امارات در روابط تجاری با ایران می‌شود...

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه عمان جایگزین امارات در روابط تجاری ایران با سایر کشورها می‌شود، گفت: هزینه حمل و نقل و تجارت از طریق این کشور در مقایسه با امارات کمتر است و بن...