امیدواریم روابط بانکی ایران و آلمان به شرایط عادی باز گردد...

قائم مقام نخست وزیر و وزیر اقتصاد ، رسانه و فناوری ایالت باواریا گفت: برای رفع کامل موانع بین بانکی ایران و آلمان در تلاش هستیم و امیدواریم روابط بین بانکی ۲ کشور به زودی به شرایط عادی بازگردد. ...