دولت فقط حرف می‌زند

نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مشکلات اقتصادی به خصوص رکود و بیکاری گسترده، گفت: آنچه در عمر سه ساله دولت یازدهم شاهد بوده ایم فقط بیان مطالب بوده و در اجرا تحولی رخ نداده است. ...