رمزگذاری کروم برای مقابله با نفوذگری رایانه‌های کوانتومی...

از زمان افشاگری های ادوارد اسنودن در مورد علاقه آژانس امنیت ملی آمریکا به ساخت رایانه کوانتومی با قابلیت شکستن رمزهای رایانه‌ای فعلی برخی شرکت‌های فناوری به فکر مقابله با این خطر افتاده‌اند. ...