آخرین خبرها از رایزنان بازرگانی

مدیر کل دفتر امور نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت با اعلام تعیین چهار رایزن بازرگانی جدید در نیجریه، الجزایر، بصره و هرات از افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی ایران تا پایان سال جاری در کشورهای مختلف ب...