ضراب خواستارسلب صلاحیت قاضی آمریکایی رسیدگی‌به پرونده‌اش شد...

وکلای رضا ضراب، تاجر ایرانی ــ ترک که در آمریکا تحت محاکمه قرار دارد، با اشاره به اظهارات غیر بی‌طرفانه قاضی رسیدگی به این پرونده در سال ۲۰۱۴، خواستار سلب صلاحیت وی برای رسیدگی به این پرونده شدند. ...