قیمت طلا اندکی افزایش یافت

در حالی که با تضعیف احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر، ارزش دلار کاهش یافته، قیمت طلا امروز افزایش یافت، اما رشد شاخص ها در بازارهای بورس موجب شد تا رشد قیمت فلز زرد محدود باشد. ...

ردپای نفت در رشد ۴.۴ درصدی اقتصاد

پای نفت این بار به آمار رشد اقتصادی باز شد.فعالان اقتصادی می‌گویند که یک سوم رشد محقق شده ۴.۴درصدی مدیون نفت بوده و البته تا همین جا تحقق آن هم،چیزی شبیه معجزه است تا واقعیت ملموس اقتصادی....