جهانگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی را از خودش شروع کند!+اسناد...

اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی که خود را یک مبارز سختگوش در حوزه فساد حقوق‌های نجومی مدیران نشان می‌دهد یکی از متخلفین و پاداش‌بگیران محسوب می‌شود که اگر پاداش مصوب شرکتی که ریاست هیات‌مدیره آن را ب...

تصمیم عجیب مجمع عمومی ارج

مطابق تکلیف مجمع شرکت ارج و در جهت اصلاح ساختار و پرداخت مطالبات سهامداران، بخشی از دارایی‌های مازاد به شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) واگذار گردید. ...