احتمال رد‌ اصلاحیه قانون بودجه 1395 در مجلس قوت گرفت...

احتمال رد‌ اصلاحیه قانون بودجه ۱۳۹۵ در مجلس قوت گرفته است. پس از مخالفت‌های پراکنده نمایندگان با اصلاحات مدنظر دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی هفت ایراد به لایحه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌ه...