مبارزه باقاچاق کالا نیازمند ارتباط سیستمی دستگاه‌های مرتبط...

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور تولید با بیان این که این وزارتخانه سردمدار مبارزه با قاچاق کالاست گفت: ما در مبارزه با قاچاق جدی هستیم اما مبارزه با این معضل نیازمند ارتباط سیستمی دستگاه های...

اختصاص بسته حمایتی دولت به 35 درصد از واحدهای صنعتی...

رحمانی با اشاره به تدابیر صورت گرفته برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان یادآوری کرد: برنامه ریزی برای افزایش تولید به ویژه تولیدات گلخانه ای، تولیدات دانش بنیان و ایجاد بنگاه های اقتصادی کوچک در صدر...