اقتصاد مقاومتی راهبردی برای تمام بخش‌های اقتصادی است...

عاطفی‌فر چه در زمانی که معاون اعتبارات و بازاریابی بانک بود و چه اکنون به عنوان سرپرست ایفای نقش می‌کند همواره بر کمک به تولید ملی و حمایت از اقتصاد داخلی تاکید داشته است. از سویی دیگر با توجه به نام...