فشار نعمت‌زاده برای دستیابی به رانت 8.5 هزار میلیارد تومانی...

کیهان از تلاش نعمت‌زاده برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس خبر داده است:‌ علی‌رغم مخالفت آشکار دولت، مجلس و صاحبنظران با خروج محصولات پتروشیمی از بورس، فشارها بر نهادهای قانونی و نظارتی همچون شورای ر...