رانت‌های مناطق آزاد/رانت از دولت سازندگی کلید خورد...

مدیرعامل اسبق منطقه آزاد کیش با بیان این‌که رانتهای مناطق آزاد از دولتهای سازندگی و اصلاحات آغاز شد، از تصمیم‌گیری "افراد در سایه" به جای دبیر مناطق آزاد خبر داد و گفت: در دوره کنونی می‌بینیم فردی را...