باید بر روی رانت‌خواران حساس باشیم

یک اقتصاددان گفت: امروز رسانه‌های کشور و افراد شاخص نباید برای کسب درآمد حساسیت ایجاد کنند بلکه باید برای نوع درآمد حساسیت ایجاد شود. برای مثال ما باید به شدت بر روی رانت‌خواران حساس باشیم، اما نباید...