برنامه‌های رادیو اقتصاد متناسب نیاز مخاطبان طراحی شده است...

مدیر اطلاعات و برنامه‌ریزی رادیو اقتصاد اظهار کرد: این شبکه رادیویی با شعار «صدای اقتصاد درون‌زای ایران»، برای تحقق اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال ۱۳۹۴ بر اساس چشم‌انداز، ماموریت، اهداف کلان و خرد و هم...

کارت سوخت به شرط رفع اشکالات مانع موثر قاچاق است...

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که با مدیریت سوخت در کشور نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت گفت: استمرار فعالیت سامانه هوشمند سوخت به شرط رفع اشکالات قبلی در جلوگیری از قاچاق سوخت و مدیریت بهین...