حقوق‌های نجومی، گوری است که دولتی‌ها کنده‌اند...

وطن امروز درباره افشای حقوق نجومی گزارش داده است:‌ فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف، گوری است که دولتی‌ها و نزدیکان دولت در سال‌های اخیر با دست خودشان برای این روزهای خود کنده‌اند و امروز آنها چاره‌ای ...