گرانی مرغ در سال 91 تقصیر رئیس دولت؛در سال 95 تقصیر دلالان...

این روزنامه اصلاح‌طلب در موضع‌گیری قابل تاملی، گرانی مرغ در سال ۹۱ را به رئیس دولت وقت ربط داده، اما گرانی مرغ در روزهای اخیر را بر گردن دلالان و خرده‌فروشان انداخته است: بحران مرغ و ایجاد صف های طول...