تسعیر دارایی های بانک مرکزی کمکی به خروج از رکود نمی‌کند...

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی بانکی با بیان این که تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی کمک خاصی به خروج از رکود نمی کند گفت: در حالت عادی سیاست تسعیر، سیاست درستی نیست، چرا که دولت در یک مقطعی دلارهای خود ...