جایگزینی گاز با فرآورده‌های مایع تا ۲ سال آینده...

بیژن زنگنه در همایش پنجاهمین سالروز تأسیس شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: شرکت ملی گاز ایران یکی از گسترده ترین شبکه های خدمات رسانی در سطح کشور را در اختیار دارد به طوریکه هم اکنون ۹۰ درصد جمعیت کشور...