استارت چهارمین سفر آمریکایی روحانی از فردا...

حسن روحانی برای چهارمین بار در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، فردا با هدف شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی سفری دوره‌ای به آمریکای جنوبی و شمالی می‌شود و در نخستین مقصد برای شرکت در اجلاس سران کشورهای...