در راستای کاهش قاچاق،زمینه برای تک نرخی شدن ارز مهیاست...

دکتر یحیی آل اسحاق ،وزیر سابق اقتصاد و ریاست اسبق اتاق بازرگانی تهران در گفتگوی تلفنی برنامه ی "سؤال" رادیو گفت و گو اذعان کرد:قاچاق کالا در کشور دلایل مختلفی دارد که یک دلیل آن دو نرخی بودن ارز است....