عمر 10 ماهه بنزین تک‌نرخی

مصوبه بنزینی مجلس در نهایت به لایحه بودجه راه یافته و طبق بند (ح) تبصره هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف شد طی چهار ماه یعنی تا ابتدای پاییز سقفی برای مصرف بنزین با نرخ اول تعیین کرده و برای مصرف مازاد ب...

وارداتچی‌های بنزین هم دلواپس مفاسد بنزین دو نرخی شدند...

برخی اعضای اتاق بازرگانی در حالی به مخالفت شدید با مصوبه مجلس مبنی بر دو نرخی شدن بنزین که کاهش میزان واردات آن را در پی خواهد داشت، پرداختند که مخالف توزیع بنزین با قیمت یکسان در سراسر کشور هستند. ...