اختیار دو نرخی شدن بنزین دست دولت است

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت مخالف دو نرخی شدن است گفت: با توجه به اینکه اجرای قانون در اختیار دولت است و دولت هم مخالف آن می‌باشد می‌تواند نسبت به دو نرخی یا تک‌نرخی بودن تصمیم گی...

انتقاد اتاقی‌ها از دو نرخی شدن بنزین

برخی از اعضا هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در بخش خصوصی معتقدند دو نرخی شدن بنزین آثار مطلوبی در فضای اقتصادی نخواهد داشت چرا که دو نرخی شدن بنزین به اصل واقعی سازی قیمت‌ها لطمه می‌زند و باعث ایجاد شغ...