پرونده‌ای انتقادی درباره روند خصوصی‌سازی در ایران...

تازه‌ترین شماره دوهفته نامه سیاسی و فرهنگی روبه رو با پرونده‌ای انتقادی درباره روند خصوصی‌سازی در ایران و همچنین بررسی تغییرات در رأس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و پیامی که می‌تواند داشته باشد، منتشر ...