دومینوی مخالفت ها با قراردادهای نفتی

تلاش بی وقفه مخالفان سرسخت وزارت نفت با وجود بازنگری و تصویب قراردادهای جدید نفتی همچنان ادامه دارد. دور جدید اصرار و پافشاری این گروه مخالفان برای زیر سوال بردن قراردادهای جدید هفته گذشته و بلافاصله...