افول دوران طلایی نفت

نفت در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ دوران طلایی را از سر گذراند. در حالی که در سال ۲۰۰۱ قیمت‌ها زیر ۲۰ دلار بود، از میانه‌های سال ۲۰۰۲ روند افزایشی بهای نفت در بازارهای بین‌المللی آغاز شد، به‌طوری‌که د...