اقشار کم درآمد از امتیازات ویژه تسهیلات مسکن بی بهره اند...

کارشناسان اعتقاد دارند امتیازات جدیدی که برای تسهیلات خرید مسکن در نظر گرفته شده عامل خانه دار شدن دهک های کم برخوردار نخواهد بود اما با استقبال دهکهای بالای جامعه امکان تحرک در این بازار بسیار است....