انفعال در دستگاه دیپلماسی و نقض حقوق بشر به سبک آمریکایی...

حقوق بشر به سبک آمریکایی ها همواره مایه خنده بوده است، آنها به هزار و یک جنایت دست می زنند و به خود اجازه می دهند تا در هر نقطه ای ورود پیدا کرده و دخالت نظامی داشته باشند و یا دست به ترور زده و گروه...

عربستان چاره‌ای جز پذیرش واقعیت‌های یمن ندارد...

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه سیاست عقیم نسل‌کشی و کشتار جمعی امکان ادامه ندارد، گفت: عربستان چاره‌ای ندارد جز اینکه واقعیت‌های یمن و خواسته‌های این ملت را برای زندگی و ادامه سیاست‌های داخلی و خار...