جزئیات محاسبات جدیداوضاع معیشت/هزینه‌ها۴۰۰هزارتومان بیشترشد...

با وجود اینکه دولت می‌گوید رشد هزینه خانوار را مهار کرده اما نمایندگان کارگری معتقدند با همین آهنگ رشد، مخارج امسال معیشت کم درآمدها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است. ...