مشکل آب روستاهای محروم دزفول با فوریت پیگیری می شود...

معاون برنامه ریزی امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم دفتر ریاست جمهوری گفت: حل مشکل آب و جاده روستاهای محروم مناطق سردشت و شهیون دزفول در اولویت کاری دفتر ریاست جمهوری قرار می گیرد....