واکنش اصلاح‌طلبان/حقوق نجومی؛از میراث دولت قبل تاحق قانونی!...

این روزها «دزدی و غارت بیت المال» یا همان رسوایی فیش‌های حقوقی، فصل مشترک سخنان مردم و مسئولین دولتی است؛ مردم نسبت به پرداخت حقوق‌های نجومی معترض هستند ولی اصلاح‌طلبان بعضا نظراتی متفاوات با مردم دا...