دریافت گواهی‌نامه در اجرای نمای ساختمان الزامی است...

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تشکیل کمیته حوادث ساختمانی را از برنامه های مهم وزارت راه و شهرسازی عنوان و تاکید کرد: پیگیری حقوقی و قضایی پرونده حوادث ساختمانی برعهده قوه قضاییه است....