دردسر به روز کردن ویندوز ۱۰ برای کتابخوان‌های الکترونیک...

برخی کاربران از تداوم مشکلات ناشی از به روز کردن ویندوز ۱۰ خبر داده و می‌گویند این کار باعث می شود بعد از اتصال تبلت‌ها و کتابخوان‌های الکترونیک آمازون به رایانه‌های شخصی، مشکلاتی به وجود آید. ...