حوادث 88، هرس درخت انقلاب اسلامی بود

وقایعی که در سال ۸۸ به وقوع پیوست با اینکه هزینه های سنگینی برای نظام جمهوری اسلامی به بار آورد اما خود دلیلی شد تا به جهان ثابت شود که دشمن نمی تواند چه از طریق مرز های خارجی همانند هشت سال جنگ تحمی...