محدود شدن عرضه سیگار به ۳ اتحادیه صنفی

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات با بیان اینکه مجوز فروش سیگار محدود به ۳اتحادیه صنفی در خرده‌فروشی شده گفت: از ابتدای مرداد تنها خرده‌فروشان بخش سوپرمارکت‌داران، خواروبارفروشان و سقط‌فروشان ...