واردات سالانه ۵ میلیارد دلار «محصولات تراریخته» به کشور...

معاون دفتر پژوهش سازمان محیط زیست با بیان اینکه «آلودگی ژنی» یکی از پیامدهای کشت GMO در کشور است، گفت: محصولات تراریخته طی ۱۰ سال گذشته سالانه ۵ میلیارد دلار به کشور وارد شده است‌؛ هیچ‌گاه در کشورمان...