سهم لاستیک از کیک قاچاق

افزایش سهم لاستیک‌های قاچاق از بازار کشورمان با توجه به سطح نازل کیفیت و ایمنی این لاستیک‌ها، به یکی از نگرانی‌های عمده مالکان خودرو در کشورمان تبدیل شده؛ اکنون لاستیک‌های قاچاق نه‌تنها به تولید داخل...