برجامِ بی فرجام ریسک‌پذیری معامله‌گران بورس را کاهش داد...

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: متاسفانه در چند سال گذشته دولت فقط چشم امید به برجام داشته تا شاید با رفع تحریم ها معجزه ای در اقتصاد کشور رخ دهد و حالا که اجرای برجام با کندی روبرو شده، ریسک‌پذیری معام...