سبقت چینی‌ها از خودروهای ملی

دنیای اقتصاد درباره وضعیت تولید خودرو در کشور گزارش داده است:‌ یکی از نکات مهم در آمار پنج ماهه خودروسازان، کاهش تولید برخی خودروهای داخلی و در مقابل، افزایش تیراژ محصولات چینی است. بر این اساس، خودر...