2میلیون رشوه برای واردکردن بنز

علیرضا جمشیدی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما خبر داد: در پنج ماه ابتدایی امسال در بحث برخورد با پرونده های مهم و ملی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۱ درصد افزایش برخورد داشته ایم و سمت و سوی تعزیر...