فاجعه‌و خیانتی نابخشودنی با آغاز خود تحریمی بانک‌های داخلی...

هر روز ابعادجدیدی از توافق ایران با گروه بین‌المللی ضدپولشویی (FATF) برملا می‌شود تا همگان بدانند توافق با غربی‌ها یک نوع خودزنی بوده است.توافق FATF که وزیر اقتصاد به نمایندگی ازدولت آن را امضا کرده ...