گشایش۳۰میلیاردروپیه خط اعتباری هند برای صادرات ریل به ایران...

اکسیم بانک هند قصد دارد برای صادرات ریل راه آهن به ایران و توسعه بندر چابهار، ۳۰ میلیارد روپیه از بازار داخلی هند سرمایه جذب نماید و در قالب خطوط اعتباری در اختیار بانک های ایرانی قرار دهد. ...