هشدار نسبت به بروزبیماری‌ هلندی/یکسان‌سازی نرخ ارز درزمستان...

معاون وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز در زمستان امسال خبرداد و گفت: به دلیل افزایش تولید و درآمدهای نفتی طی ماههای گذشته، خطر بروز بیماری هلندی در اقتصاد وجود دارد. ...