ملاحظات اصلاح ضوابط ساخت

در مثالی رایج عنوان می‌شود که اگر با کیفی‌سازی ساختمان‌ها یک سال به زمان بهره‌برداری و طول عمر مفید آنها افزوده شود، سالانه حدود ۲٫۷ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در کشور صورت می‌گیرد....