نشست بی ثمر رهبران اتحادیه اروپا

این نشست که دو ماه پس از رای انگلیسی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا برگزار شده فرصتی است تا رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا تعهد خود نسبت به اتحادیه اروپا را نشان بدهند هر چند که در پایان این نش...