بی اعتنایی بورس ایران به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا...

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به دلیل عدم وابستگی و ارتباط اقتصاد ما با اقتصادهای بزرگ دنیا و عمیق نبودن بورس کشور و نیز عدم حضور سرمایه گذاران خارجی در آن، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تاثیری بر بو...

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند به ضرر ایران تمام شود...

کارشناس دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا گفت: خروج انگیس از اتحادیه اروپا، با رکودی که ایجاد می کند به ضرر ایران بوده چراکه موجبات کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری را فراهم می کند. ...